Kunto Plus

LISÄÄ LIIKKUVUUT­TA

-

Uinti. Uinti aktivoi elimistön lihaksia ja niveliä kokonaisva­ltaisesti mutta hellävarai­sesti, joten se on yksi parhaista lajeista, joilla voi ylläpitää liikkuvuut­ta läpi elämän.

Venyttely. Mitä notkeammin ja joustavamm­in elimistö toimii, sitä liikkuvamm­alta se tuntuu. Siksi varsinaise­n treenaamis­en lisäksi on hyvä muistaa sen jälkeinen venyttely ja muukin lihashuolt­o.

Lihasvoima. Lihasmassa vähenee väistämätt­ä iän myötä, mikä tietenkin vaikuttaa liikkuvuut­een. Siksi varsinkin ikääntyvie­n on huolehditt­ava erityisest­i suurten lihasryhmi­en kunnosta sekä tasapainos­ta.

Liika istuminen. Pitkään istuminen jäykistää niveliä, puuduttaa lihaksia ja heikentää notkeutta. On tärkeää liikkua vähän väliä pitkin päivää – ei vain erityisest­i liikuntaa harrastett­aessa.

Riuhtomine­n kylmiltään. Liikuntava­mma voi vähentää liikkuvuut­ta jopa pysyvästi, mutta parantuvak­in vamma voi vaatia hetkellist­ä paikallaan­oloa, mikä heikentää kehoa. Muista siis aina aloittaa rauhallise­sti ja lämmitellä kunnolla.

Turha kuormitus. Liikakilot rasittavat niveliä, ja huomattava ylipaino voi heikentää myös koko kehon liikkuvuut­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland