Löy­dä omat vah­vuu­te­si

Mindfulness - - Sisältö -

Har­joit­ta­mal­la tie­tois­ta läs­nä­oloa pa­ran­nat hy­vin­voin­tia­si ja vah­vis­tat it­se­luot­ta­mus­ta­si enem­män kuin kos­kaan. Näin se teh­dään.

Kun löy­dät mind­ful­nes­sin avul­la oman si­säi­sen vah­vuu­te­si, pää­set

huo­maa­maan sen myön­tei­set vai­ku­tuk­set se­kä ke­hos­sa­si et­tä

mie­les­sä­si.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.