Elä ny­ky­het­kes­sä

Mindfulness - - Sisältö -

On­ko si­nul­la toi­si­naan sel­lai­nen olo, et­tä elä­mä kar­kaa kä­sis­tä? Opi rau­hoit­ta­maan aja­tuk­sia­si ja ole­maan läs­nä ny­ky­het­kes­sä niin, et­tä voit naut­tia jo­kai­ses­ta elä­mäs­tä­si se­kun­nis­ta.

Eläm­me elä­määm­me aja­tel­len asioi­ta, jot­ka olem­me teh­neet tai jot­ka ai­om­me teh­dä sen si­jaan, et­tä kes­kit­tyi­sim­me

sii­hen, mi­tä teem­me pa­rai­kaa. Opet­te­le elä­mään ny­ky­het­kes­sä ja naut­ti­maan elä­män tar­joa­mis­ta

kul­ta­hip­pusis­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.