Tie­toi­nen läs­nä­olo

Mindfulness - - Sisältö - Toi­mi­tus­kun­ta

Olet var­maan kuul­lut pal­jon mind­ful­nes­sis­ta, mut­ta mis­tä sii­nä oi­kein on ky­se? Se on mie­len­ti­la,

jos­sa kes­ki­ty­tään tie­toi­ses­ti ny­ky­het­keen. Mind­ful­ness on help­poa mut­ta si­tä on har­joi­tet­ta­va

ah­ke­ras­ti. Kun toi­mii tie­toi­ses­ti, saa sa­mal­la pa­rem­man kos­ke­tuk­sen elä­mään ja omaan it­seen. Se avul­la saa etäi­syyt­tä omaan elä­mään ja nä­kee asiat sel­vem­min. Tä­män op­paan avul­la opit

ole­maan tie­toi­ses­ti läs­nä het­kes­sä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.