TIE­RAO­NA LOW DOGIN PUHDISTAVA KYL­PY

Mindfulness - - Luku -

Las­ke am­mee­seen kuu­maa vet­tä. Kun ve­si va­luu, li­sää ve­teen 2 ruo­ka­lusi­kal­lis­ta suo­laa ja 10 tip­paa etee­ris­tä öl­jyä. Täs­sä on muu­ta­ma hy­vä öl­jy­vaih­toeh­to. Va­lit­se niis­tä omaan oloo­si so­pi­va.

SALVIA

Ihas­tut­ta­va täy­te­läi­nen aro­mi ren­tout­taa, lie­vit­tää jän­ni­tyk­siä ja ko­hen­taa mie­lia­laa.

LAVENTELI

Lu­moa­va kuk­kais­tuok­su aut­taa maa­doit­tu­maan ja löy­tä­mään si­säi­sen ta­sa­pai­non – so­pii täy­del­li­ses­ti le­vot­to­muu­den ja uu­pu­muk­sen lie­vit­tä­mi­seen.

SANTELIPUU

Tä­tä läm­min­tä met­sän­tuok­sua on käy­tet­ty vuo­si­sa­to­jen ajan rau­hoit­ta­maan ja val­mis­ta­maan miel­tä me­di­taa­tioon.

Var­mis­ta, et­tä ve­den läm­pö­ti­la tun­tuu hy­väl­tä ja nau­ti sit­ten kyl­vys­tä 20–30 mi­nuut­tia.

Huom! Jos olet ras­kaa­na tai si­nul­la on sy­dän­vai­vo­ja, kes­kus­te­le lää­kä­rin kans­sa en­nen kuin ko­kei­let puh­dis­ta­vaa kyl­pyä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.