5. päi­vä

Mindfulness - - Luku -

Va­raa it­sel­le­si mu­reh­ti­mis­het­ki

On ai­ka ot­taa seu­raa­va as­kel ja suun­ni­tel­la päi­vään puo­len tun­nin het­ki omien mur­hei­den ja huo­lien kä­sit­te­lyyn. Kun huo­let nouse­vat pin­taan, kir­joi­ta ne muis­tiin ja kä­sit­te­le nii­tä sii­hen va­rat­tu­na het­ke­nä. ”Useim­mat epäi­le­vät, et­tei­vät ky­ke­ne lyk­kää­mään huo­lien poh­ti­mis­ta niin kau­an, mut­ta he huo­maa­vat pian, et­tä kyl­lä se on­nis­tuu”, Lea­hy sa­noo. ”Lou­na­sai­kaan jo­kin aja­tus saat­taa tun­tua polt­ta­val­ta, mut­ta kel­lo nel­jään men­nes­sä sen mer­ki­tys on jo eh­ti­nyt laan­tua.”

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.