(Lem­peä) he­rä­tys­kel­lo­si

Mindfulness - - Luku -

Kun he­rää aa­mul­la, mie­li on täyn­nä hy­vä ai­ko­muk­sia, mut­ta il­man sel­vää ta­voi­tet­ta voi ol­la vai­ke­aa pi­tää kiin­ni yk­sin­ker­tai­sis­ta­kaan suun­ni­tel­mis­ta. Jil­lian Prans­kyn ko­koa­ma kym­me­nen mi­nuu­tin joo­gaoh­jel­ma aut­taa kes­kit­ty­mään omaan hen­gi­tyk­seen. Har­joi­tuk­sen voi ot­taa esi­mer­kik­si sip­si­pus­siin tur­vau­tu­mi­sen si­jaan avuk­si mis­sä ta­han­sa han­ka­las­sa ti­lan­tees­sa. ”Hen­gi­tys pa­laut­taa ke­vyen olon, jol­loin on help­po teh­dä hy­viä pää­tök­siä”, Jil­lian Prans­ky ker­too. Tä­hän tar­vit­set vain joo­ga­ma­ton ja kak­si joo­ga­kuu­tio­ta. (Jos si­nul­la ei ole joo­ga­kuu­tioi­ta, voit käyt­tää apu­na tyy­ny­jä tai rul­lal­le kier­ret­ty­jä pyyh­kei­tä tai peit­to­ja.)

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.