Vuo­ri

Mindfulness - - Luku -

Aloi­ta vuo­ri-asa­nal­la, jos­sa ja­lat ja sää­ret ovat yh­des­sä, kan­ta­päät vä­hän ir­ti toi­sis­taan ja kä­si­var­ret var­ta­lon si­vuil­la käm­me­net eteen­päin. Pi­dä sel­kä­ran­ka ojen­net­tu­na ja ol­ka­päät ve­det­ty­nä taak­se kau­as kor­vis­ta. Le­vi­tä var­paat ja pai­na jal­ka­poh­jien reu­nat maa­han. Jän­ni­tä rei­det ja vat­san alao­sa. Sul­je sil­mät ja vie käm­me­net hi­taas­ti yh­teen sy­dä­men eteen (ku­vas­sa).

Sei­so täs­sä asen­nos­sa kol­men hen­gi­tyk­sen ajan, täy­tä keuh­kot täy­teen ja tun­ne, mi­ten ylä­var­ta­lo ke­ve­nee.

Me­ne osoit­tee­seen pre­ven­tion.com/gent­ley­oga ja kat­so Jil­lian Prans­kyn ener­gi­soi­va kym­me­nen mi­nuu­tin pi­tui­nen jak­so.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.