Si­vu­tai­vu­tus sei­saal­taan

Mindfulness - - Luku -

Nos­ta kä­si­var­ret pään pääl­le ja pa­ne kä­det ris­tiin etusor­mea ja peu­ka­loa lu­kuun ot­ta­mat­ta (a). Pai­na kä­si­var­sia ke­vyes­ti kor­via vas­ten. Kun hen­gi­tät si­sään, pai­na jal­ka­poh­jia alas, jän­ni­tä rei­det, ve­ny­tä it­seä­si ylös­päin ja tai­vu­ta var­ta­loa ta­sai­sel­la liik­keel­lä oi­keal­le (b). Kun hen­gi­tät ulos, ve­dä vat­sa sel­kä­ran­kaa vas­ten, pai­na ja­lat alas ja vie var­ta­lo ta­kai­sin kes­kel­le. Tois­ta sa­ma va­sem­mal­la puo­lel­la. Tee tai­vu­tus nel­jä ker­taa kum­paan­kin suun­taan ja pa­laa sit­ten vuo­ri-asa­naan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.