So­tu­ri-asa­naan siir­ty­mi­nen

Mindfulness - - Luku -

Ojen­na kä­si­var­ret si­vuil­le ol­ka­päi­den kor­keu­del­le ja­lat haa­ra-asen­nos­sa, niin et­tä jal­ka­te­rät ovat suo­raan ran­tei­den ala­puo­lel­la. Taa­em­man ja­lan reu­na on sa­mas­sa suun­nas­sa joo­ga­ma­ton ta­ka­reu­nan kans­sa ja etum­mai­sen ja­lan var­paat osoit­ta­vat suo­raan eteen­päin. Tai­vu­ta etum­mai­sen ja­lan pol­vea, kun­nes se on sa­man ja­lan nil­kan pääl­lä. Las­keu­du so­tu­ri-asa­naan käm­me­net ylös­päin kään­net­ty­nä (a). Suo­ris­ta etum­mai­nen jal­ka si­sään­hen­gi­tyk­sel­lä, vie kä­det pään ylä­puo­lel­le ja vie lo­puk­si käm­me­net toi­si­aan vas­ten (b). Pa­laa ulos­hen­gi­tyk­sel­lä ta­kai­sin so­tu­ria­sa­naan. Tois­ta 10 ker­taa. Vaih­da jal­ko­jen paik­kaa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.