Alas­päin kat­so­va koi­ra

Mindfulness - - Luku -

Aloi­ta me­ne­mäl­lä kon­tal­leen pol­vet suo­raan lonk­kien ala­puo­lel­la ja kä­det hie­man ol­ka­päi­tä le­veäm­mäl­lä. Pai­na var­paat lat­ti­aa vas­ten. Pai­na kä­siä ja jal­ko­ja alas, ve­dä sit­ten vat­sa si­sään ja nos­ta lan­tio koh­ti kat­toa. Suo­ris­ta ja­lat ja nouse alas­päin kat­so­van koi­ran asen­toon (ku­vas­sa). Le­vi­tä var­paat ja nos­ta kan­ta­päät ylös niin, et­tä pai­no on pä­kiöil­lä. Pai­na käm­me­niä ja pä­kiöi­tä voi­mak­kaas­ti lat­ti­aa vas­ten ja ve­dä vat­sa koh­ti sel­kä­ran­kaa. Py­sy asen­nos­sa vä­hin­tään 5 hen­gi­tyk­sen ajan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.