Rin­ta­ke­hää avaa­va lii­ke

Mindfulness - - Luku -

Ma­kaa joo­ga­ma­tol­la kas­vot ylös­päin, pol­vet tai­vu­tet­tui­na ja ja­lat lan­tion le­vey­del­lä. Ase­ta pään al­le ja la­po­jen vä­liin joo­ga­kuu­tio. An­na pol­vien pai­nua toi­si­aan vas­ten. Vie kä­si­var­ret si­vuil­le niin, et­tä tun­net kuin­ka rin­ta­ke­hä avau­tuu. Tun­ne pai­no joo­ga­kuu­tioi­den pääl­lä ja an­na rin­ta­ke­hän au­e­ta li­sää hen­gi­tys hen­gi­tyk­sel­tä (ku­vas­sa). Le­pää täl­lä ta­val­la vä­hin­tään 2 mi­nuut­tia.

VINK­KI: Nos­ta tyy­ny­jen, peit­to­jen tai joo­ga­kuu­tion avul­la it­se­si lat­tias­ta ylös kor­keal­le, niin et­tä pää on kor­keam­mal­la kuin sy­dän.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.