Pi­den­net­ty kol­mio­asen­to

Mindfulness - - Luku -

Ase­tu le­ve­ään haa­ra-asen­toon, kään­nä oi­kea jal­ka koh­ti ma­ton pää­tyä ja va­sen jal­ka vä­hän si­sään­päin. Hen­gi­tä si­sään ja nos­ta kä­det ol­ka­päi­den kor­keu­del­le. Tai­vu­ta ulos­hen­gi­tyk­sen ai­ka­na oi­kea pol­vi 90 as­teen kul­maan ja pai­na ylä­var­ta­lo koh­ti reit­tä. Hen­gi­tä si­sään ja vie oi­kea kä­si oi­kean ja­lan taak­se. Vie va­sen kä­si pään ylä­puo­lel­le käm­men alas­päin (ku­vas­sa). Py­sy asen­nos­sa 5 hen­gi­tyk­sen ajan. Hen­gi­tä si­sään ja nouse pys­ty­asen­toon ja ojen­na oi­kea jal­ka suo­rak­si. Tai­vu­ta va­sen pol­vi 90 as­teen kul­maan ja tee lii­ke va­sem­mal­le puo­lel­le.

Mi­ten voit hel­pot­taa lii­ket­tä: Ase­ta pol­ven pääl­le kyy­när­pää sen si­jaan, et­tä viet kä­den lat­ti­aan as­ti. siir­ty­mi­nen: Ase­ta kä­det va­sem­man ja­lan mo­lem­min puo­lin. Vie va­sen jal­ka eteen­päin koh­ti oi­ke­aa ja työn­nä lan­tio ylös. Nyt olet Alas­päin kat­so­va koi­ra -asen­nos­sa. Siir­ry si­vu­lank­kuun.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.