Si­vu­lank­ku

Mindfulness - - Luku -

Alas­päin kat­so­vas­ta koi­ras­ta, las­ke lan­tio ja kä­det alas ja siir­ry Joo­ga­pun­ner­ruk­seen (kyy­när­var­ret lat­ti­aa vas­ten, kyy­när­pään ol­ka­päi­den ala­puo­lel­la). Kään­nä kan­ta­päät ja ylä­var­ta­lo va­sem­mal­le, pai­na ja­lat kiin­ni toi­siin­sa ja ojen­na oi­kea kä­si­var­si ylös. Py­sy asen­nos­sa 5 hen­gi­tyk­sen ajan ja kään­ny ta­kai­sin lank­kua­sen­toon. Tois­ta toi­sel­le puo­lel­le.

Mi­ten voit hel­pot­taa lii­ket­tä:

Kier­rä alem­paa jal­kaa niin, et­tä voit las­kea jal­ka­poh­jan lat­ti­aa vas­ten tuek­si. siir­ty­mi­nen: Läh­de joo­ga­pun­ner­ruk­ses­ta ja nos­ta lan­tio­ta ja ojen­na kä­si­var­ret alas­päin kat­so­van koi­ran asen­toon. Siir­ry liik­kee­seen so­tu­ri III.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.