Joo­ga­pyö­räi­ly

Mindfulness - - Luku -

Ma­kaa se­läl­lään kä­det pään ta­ka­na, pol­vet 90 as­teen kou­kus­sa ja pää se­kä har­tiat ir­ti lat­tias­ta. Hen­gi­tä ulos, kier­rä oi­ke­aa ol­ka­pää­tä koh­ti va­sen­ta pol­vea ja ojen­na oi­kea jal­ka (va­ro ve­nyt­tä­mäs­tä nis­kaa). Hen­gi­tä si­sään ja pa­laa al­kua­sen­toon. Tee sa­ma va­sem­mal­la puo­lel­la. Tois­ta 10 ker­taa.

Mi­ten voit hel­pot­taa lii­ket­tä: Pi­dä pol­vet kou­kus­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.