10 MI­NUU­TIN STRESSINPOISTOSARJA

Mindfulness - - Luku -

On­ko si­nul­la niin kii­re, et­tet eh­di har­joi­tel­la? Juu­ri sil­loin tar­vit­set tä­tä. Ly­hyt lii­ke­sar­ja aut­taa la­tau­tu­maan ja ren­tou­tu­maan — il­man, et­tä on vaih­det­ta­va tree­ni­vaat­teet yl­le.

LAP­SEN ASEN­TO Me­ne en­sin ne­lin­kon­tin ja siir­ry sii­tä pol­vi-is­tun­taan. Pai­na ot­sa lat­ti­aan ja vie kä­det rei­sien vie­reen käm­me­net ylös­päin.

Py­sy asen­nos­sa 10 hen­gi­tyk­sen ajan.

PÄÄ POLVIIN -ASEN­TO Is­tu lat­tial­la oi­kea jal­ka suo­ras­sa, jal­ka­te­rä pys­tys­sä.

Va­sen jal­ka on tai­vu­tet­tu niin, et­tä jal­ka­poh­ja osuu ke­vyes­ti oi­kean ja­lan rei­teen. Kä­si­var­ret ovat si­vuil­la käm­me­net alas­päin. Hen­gi­tä si­sään, työn­nä rin­ta­ke­hää eteen ja ve­ny­tä ylä­var­ta­loa. Hen­gi­tä ulos, kään­nä var­ta­loa vä­hän oi­keal­le ja tai­vu­ta ylä­var­ta­loa ja­lan pääl­le. Py­sy asen­nos­sa ja hen­git­te­le noin 1½ mi­nuut­tia. Hen­gi­tä si­sään ja nouse is­tu­maan. Tois­ta toi­sel­le puo­lel­le.

PERHONEN

Is­tu lat­tial­la jal­ka­poh­jat vas­tak­kain ja kä­det lan­tion ta­ka­na. Hen­gi­tä si­sään ja työn­nä rin­ta­ke­hää ulos il­man, et­tä sel­kä me­nee mut­kal­le. Hen­gi­tä 10 ker­taa, ren­tou­du ja ve­dä sit­ten pol­vet rin­ta­ke­hää vas­ten. Tois­ta 4 ker­taa.

KUOL­LEEN MIE­HEN ASEN­TO

Ma­kaa lat­tial­la kas­vot ylös­päin, ja­lat ojen­net­tui­na, kä­si­var­ret si­vul­la käm­me­net ylös­päin. Hen­gi­tä sy­vään ja kes­kit­ty­nees­ti. Ren­tou­ta sa­mal­la ko­ko ke­ho yk­si koh­ta ker­ral­laan ja­lois­ta pää­hän as­ti. (Jos mie­les­sä pyö­rii aja­tuk­sia, an­na nii­den tul­la ja men­nä.) Ren­tou­du täs­sä asen­nos­sa vä­hin­tään 3–5 mi­nuut­tia.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.