ELÄ­MÄÄ MULLISTAVIA HYÖTYJÄ

Mindfulness - - Luku -

TYY­TY­VÄI­SYYS

Wiscon­sin–Ma­di­so­nin yli­opis­tos­sa teh­dys­sä tut­ki­muk­ses­sa ha­vait­tiin, et­tä ih­mi­set, jot­ka ko­ki­vat, et­tä heil­lä on jo­kin tiet­ty tar­koi­tus elä­mäs­sä, oli­vat on­nel­li­sem­pia ja tyy­ty­väi­sem­piä. Nä­mä ih­mi­set oli­vat ta­voit­teel­li­sia ja ko­ki­vat elä­män­sä mie­lek­kääk­si.

PITKÄ ELÄ­MÄ

Tut­ki­mus­mat­kai­li­ja ja kir­jai­li­ja Dan Buett­ner joh­ti maa­il­man­laa­juis­ta tut­ki­mus­ta pi­sim­pään elä­vis­tä ih­mi­sis­tä ja huo­ma­si, et­tä oki­nawa­lais­ten iki­gai ja Cos­ta Rican nico­y­alais­ten plan de vi­da – jot­ka voi­daan kään­tää va­paas­ti ”syy, jon­ka vuok­si he­rään aa­mui­sin” – li­sää eli­na­ja­no­dot­tee­seen seit­se­män yli­mää­räis­tä vuot­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.