INNERLIJKE SCHOONHEID

Auto Review - - NIEUWS -

De Kia Stonic kreeg een fa­ce­lift met een nieuw in­fo­tain­ment­sys­teem, an­de­re licht­me­ta­len wie­len en meer lak­kleu­ren. Maar de be­lang­rijk­ste wij­zi­gin­gen zit­ten on­der­huids. Om te be­gin­nen past Kia mild-hy­brid­tech­no­lo­gie toe. De Stonic EcoDy­na­mics+ kop­pelt een 1.0 tur­bo­ben­zi­ne­mo­tor aan een 48 Volt-sys­teem. Dat werkt met een ge­ïn­te­greer­de start­mo­tor/ ge­ne­ra­tor, die rem­ener­gie te­rug­wint, op­slaat en ge­bruikt om de con­ven­ti­o­ne­le kracht­bron te on­der­steu­nen. De 1.0 T-GDi-mo­tor ver­vangt de ou­de­re ‘Kap­pa’-mo­tor, maar le­vert het­zelf­de ver­mo­gen. Hij is er met 100 pk of met 120 pk, waar­bij het kop­pel (172 en 200 Nm res­pec­tie­ve­lijk) een stuk ho­ger ligt dan voor­heen.

De Stonic EcoDy­na­mics+ is te­vens een van de eer­ste Kia-mo­del­len die is uit­ge­rust met een zo­ge­noem­de iMT (In­tel­li­gen­te Hand­ma­ti­ge Trans­mis­sie), die geen me­cha­ni­sche kop­pe­ling heeft, maar een elek­tro­ni­sche. Daar­mee kan de mild-hy­brid tot een snel­heid van 125 km/h ‘zei­len’ om brand­stof te be­spa­ren. Ook wordt de mo­tor nu eer­der uit­ge­scha­keld bij het uit­rol­len. De Kia is ook le­ver­baar met een ze­ven­traps au­to­maat met dub­be­le kop­pe­ling. De ge­fa­ce­lif­te Stonic staat me­dio sep­tem­ber bij de Ne­der­land­se dea­lers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.