WIKKEN & WE­GEN

Auto Review - - VERGELIJKE­NDE TEST VLOTTE, HIPPE COMPACTE SUV’S -

Ford heeft zijn huis­werk goed ge­daan! Ook in zijn twee­de vergelijke­nde test krabt de Pu­ma de krul­len van de trap. Zijn voor­sprong in het pun­ten­to­taal is ech­ter nog gro­ter dan in Au­toRe­view num­mer 7, toen we de Pu­ma ver­ge­le­ken met de ij­zer­ster­ke Re­nault Cap­tur en Volks­wa­gen T-Cross. Toen zei ik al dat de kers­ver­se Ford mijn voor­keurs­stem zou krij­gen, als ik op het punt had ge­staan een com­pac­te suv aan te scha en. Be­hoef­te om op die me­ning te­rug te ko­men, voel ik niet op­bor­re­len, als de Nis­san Ju­ke of de Opel Cros­s­land X het al­ter­na­tief vormt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.