KORT DOOR DE BOCHT

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE LAND ROVER DEFENDER 110 D240 HSE -

De nieu­we De­fen­der is een ul­tie­me al­les­kun­ner en juist dat maakt hem in de La­ge Lan­den ei­gen­lijk vrij nut­te­loos. Toch staan de fans voor hem in de rij, on­danks de ste­vi­ge in­stap­prij­zen van 96.790 eu­ro (90 D200), res­pec­tie­ve­lijk 104.740 (110 D200). Blijk­baar heb­ben we in de­ze on­ze­ke­re tij­den dringend be­hoef­te aan nieu­we hel­den met een schoon bla­zoen, die toch hin­ten naar een roem­rijk ver­le­den. We voor­spel­len dat de hel­den­ver­e­ring ver­der toe­neemt wan­neer de voor­de­li­ger stek­ker­hy­bri­de naar Ne­der­land komt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.