PRØV DET SELV

Aktiv Trening (Norway) - - NYHETER -

Det var den­ne opp­ga­ven del­ta­ker­ne fikk av fors­ker­ne – og den er det bare å ko­piere:

«I lø­pet av de nes­te to da­ge­ne vil vi at du skal va­ere opp­merk­som på hvor­dan per­soner du kjen­ner blir mo­ti­vert til å tre­ne. Hvis du vil, kan du spør­re dem di­rek­te om de­res mo­ti­ve­ren­de tips og stra­te­gi­er.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.