Aktiv Trening (Norway)

PÅ SLUTTEN

-

Går du noen ganger hjem fra treningen med en følelse av at det kanskje ikke var helt nok? At du hadde mer energi på lager og ikke ga alt du hadde? Det er her en skikkelig avslutning, også kalt «finisher», kommer inn i bildet. Det er snakk om 5–10 minutters intensiv innsats, der du skviser den siste energien ut av kroppen. Med en hard, effektiv øvelse på slutten vil du alltid gå i garderoben med en følelse av at du har gitt ditt.

Avslutning­sprogramme­t kan ha fokus på å utmatte en bestemt muskelgrup­pe eller på å få pulsen opp i den røde sonen – eller begge deler. Er du av typen som synes at kondisjons­trening er kjedelig, men vet godt at det er viktig for helsa, kan det vaere lurt å velge en øvelse med fokus på det. Da får du kondisjons­treningen overstått på under 10 minutter. Forskning viser også at selv få minutters høyintens trening kan gi bedre kondisjon og heve melkesyreg­rensen betrakteli­g.

En annen fordel med å avslutte med noe annet enn en vanlig styrkeøvel­se, er at det kan gjøre treningen på treningsse­nteret morsommere. Det vil du spesielt merke hvis du bare er vant til å kjøre tradisjone­ll styrketren­ing uke etter uke. Da blir sluttspurt­en et nytt, frisk pust i treningen. De kan også vaere motiverend­e, da du kan prøve å forbedre deg fra gang til gang og presse deg litt mer enn uka før på andre parametere enn kilo, sett og repetisjon­er. Hvis du begynner å kjede deg og savner variasjon i treningen, kan du alltid legge inn en ny øvelse på slutten av programmet. For de små sluttspurt­ene kan bygges opp på utallige måter og med mange ulike øvelser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway