Er saft­is sun­ne­re enn fløte­is?

Aktiv Trening (Norway) - - SPØR OSS -

SVAR: Hvis du bare ser på ka­lo­ri­ene, vin­ner saft­isen klart, si­den den inne­hol­der un­der halv­par­ten så man­ge ka­lo­ri­er som fløte­is. Men den sist­nevn­te byr på proteiner, kal­si­um og and­re gode sa­ker fra mei­eri­ver­de­nen, mens saft­isen bare gir deg tom­me ka­lo­ri­er. Midt imel­lom lig­ger sor­bé­en. Den inne­hol­der ofte litt mer ka­lo­ri­er enn saft­is, men opp­til 50 pro­sent frukt, og der­med får du også bå­de anti­ok­si­dan­ter og fib­er.

Hvis man bare ser på ka­lo­ri­ene, vin­ner saft­isen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.