Er juice ska­de­lig for ten­ne­ne?

Aktiv Trening (Norway) - - SPØR OSS -

SVAR: Litt av emal­jen et­ses bort hver gang du inn­tar noe surt. Det kan på sikt gi smer­ter når du pus­ser ten­ner el­ler drik­ker og spi­ser var­me og kal­de ting. I den for­bin­del­se er ikke juice den al­ler størs­te syn­de­ren, men pH-ni­vå­et er li­ke­vel så lavt at det sli­ter på emal­jen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.