BIPOLLEN

BBC Vitenskapens guide til bedre helse - - Kosthold Og Trening -

Bipollen er bare van­lig pol­len som til­fel­dig­vis blir sam­let inn av bie­ne. Det er en blan­ding av suk­ker, pro­tein og fett, og alt­så gans­ke energ­irikt, men det er i prin­sip­pet alt man får. På­stan­den om at bipollen hjel­per mot kreft el­ler kan være pre­sta­sjons­frem­men­de i sport el­ler sex har in­gen vi­ten­ska­pe­li­ge holde­punk­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.