MANUKAHONNING

BBC Vitenskapens guide til bedre helse - - Kosthold Og Trening -

Hon­ning er en form for bred­spekt­ret antibiotika, men vi vet frem­de­les ikke helt hvor­dan den dre­per bak­te­ri­er. Manukahonning la­ges av nek­tar fra ma­nu­k­a­tre­et på New Zea­land, og har den ster­kes­te anti­bak­te­ri­el­le ef­fek­ten. Labo­ra­to­rie­stu­di­er har imid­ler­tid ikke klart å på­vi­se noen be­ty­de­li­ge for­de­ler for men­nes­ker. Sal­ve med manukahonning kan frem­skyn­de hel­bre­del­sen av brann­ska­der noe, men det fin­nes in­gen ty­de­lig do­ku­men­tert ef­fekt for and­re sår­ty­per.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.