ZMA

BBC Vitenskapens guide til bedre helse - - Kosthold Og Trening -

Kost­til­skud­det ZMA har vært po­pu­lært blant mann­li­ge kropps­byg­ge­re og be­står av en sam­men­set­ning av sink, mag­ne­si­um og B6-vi­ta­min (zink, mag­ne­si­um, as­par­tat). Det skal an­gi­ve­lig øke te­st­os­teron­ni­vå­et, byg­ge musk­ler og bed­re søv­nen. Noen stu­di­er har ikke klart å på­vi­se ef­fekt, mens and­re stu­di­er kan vise til po­si­ti­ve re­sul­ta­ter. Det er mu­li­gens et bra til­skudd for folk som tre­ner vel­dig mye, men det kan tro­lig være like bra å ta de uli­ke mi­ne­ra­le­ne hver for seg i til­pas­se­de do­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.