Kan man få dia­be­tes av å spi­se mye suk­ker?

BBC Vitenskapens guide til bedre helse - - ? & ! -

Får man i seg for mye ka­lo­ri­er, blir man over­vek­tig, uan­sett hvor de kom­mer fra, og det øker ri­si­ko­en for å ut­vik­le dia­be­tes. Men en un­der­sø­kel­se fra 2013 vis­te at 150 eks­tra ka­lo­ri­er fra suk­ker per dag øker ri­si­ko­en for dia­be­tes med 1 pro­sent, selv når man har tatt høy­de for fed­me, fy­sisk ak­ti­vi­tet og to­talt ka­lori­inn­tak. Så ka­lo­ri­er fra suk­ker er eks­tra usun­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.