Hjel­per vir­ke­lig hønse­sup­pe mot for­kjø­lel­se?

BBC Vitenskapens guide til bedre helse - - ? & ! -

Det fin­nes be­vis som ty­der på det. Un­der­sø­kel­ser har vist at ett el­ler an­net i hønse­sup­pa hind­rer hvi­te blod­le­ge­mer i å nå fram til in­fek­sjons­ste­det. Si­den det er de hvi­te blod­le­ge­me­ne som gir be­ten­nel­se i hal­sen og bi­hu­le­ne, er det mu­lig at hønse­sup­pe fak­tisk lind­rer sym­pto­me­ne, selv om den ikke hel­bre­der selve in­fek­sjo­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.