Hvor­for ver­ker det i led­de­ne når det er kaldt?

BBC Vitenskapens guide til bedre helse - - ? & ! -

Det fin­nes en psy­ko­lo­gisk fak­tor her – folk som hev­der at væ­ret på­vir­ker led­de­ne de­res, fø­ler mer smer­te. Om føl­som­het for væ­ret var rent fy­sisk, vil­le alle bli på­vir­ket like mye, uan­sett om de trod­de at pla­ge­ne skyld­tes væ­ret el­ler ikke. En un­der­sø­kel­se fra 2007 vis­te at ledd­gikt­smer­ter ble for­ver­ret for hver 10. grad Cel­si­us som tem­pe­ra­tu­ren falt. For­kla­rin­gen kan være at kul­da på­vir­ker ledd­væs­ken som smø­rer led­de­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.