ER DET BED­RE Å VAS­KE HEN­DE­NE I VARMTVANN ENN KALDTVANN?

BBC Vitenskapens guide til bedre helse - - ? & ! -

Størst virk­ning av hånd­vask får man ved å gni av og skyl­le vekk bak­te­ri­er fra hud­over­fla­ten. En stu­die fra Rut­gers­uni­ver­si­te­tet i USA vis­te at kaldt vann fun­ger­te like bra som varmt vann for å få vekk koli­bak­te­ri­er. Fak­tum er at bak­te­rie­meng­den øker hvis van­net er for varmt, for det ska­der hud­ens na­tur­li­ge be­skyt­tel­ses­lag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.