HVOR SUNT ER DET MED AKTIVITETSARMBÅND?

BBC Vitenskapens guide til bedre helse - - ? & ! -

Aktivitetsarmbånd fun­ge­rer ved hjelp av et ak­selero­me­ter som blir bå­ret rundt hånd­led­det, i bel­tet el­ler på sko­en, og som tel­ler hvor man­ge skritt du tar og om­reg­ner det til om­trent­lig til­bake­lagt strek­ning og energi­for­bruk. I en un­der­sø­kel­se fra 2014 ble de sam­men­lig­net med mer avan­sert la­bo­ra­to­rie­ut­styr, og det vis­te seg at de fles­te aktivitetsarmbånd har en feil­mar­gin på 10–20 pro­sent. I lø­pet av én uke til­sva­rer det om lag én dags mosjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.