Kom i gang med Yoga

PROGRAMMET Fjellposis­jonen

NØKKELPOSI­SJON

-

l Sist uke prøvde du Fjellposis­jonen (s. 29). Nå som du er kjent med den grunnlegge­nde teknikken, er det på tide å se litt nærmere på hvordan posisjonen er bygget opp. Akkurat som det er grunnmuren som bestemmer hvor solid et hus er, er det den delen av kroppen som berører matten som avgjør kvaliteten på posisjonen du utfører.

l I Fjellposis­jonen er føttene grunnmuren din. Innta riktig posisjon, og kjenn på hvordan den kjennes innenfra. Gjør de små justeringe­ne som skal til for å få den så riktig som mulig. Det er lurt å begynne med å vugge varsomt fra side til side, deretter forover og bakover. Finn balansepun­ktet der vekten din er likt fordelt mellom begge føtter, og mellom forsiden og baksiden av kroppen.

l Når du blir bedre kjent med posisjonen, vil du oppdage at den danner utgangspun­kt for mange stående posisjoner. Øv deg hver gang du har et ledig øyeblikk, og legg merke til endringene i både holdning og tilstedevæ­relse.

Denne uken konsentrer­er vi oss om jording. Har du et godt grunnlag, blir posisjonen­e dine mer stabile og balanserte. Tid: 60 minutter LÅR NAKKE HALEBEIN

Legg merke til hvor tankene dine er når du trener denne uken. Konsentrer Tips deg om den delen av kroppen din som berører matten, og legg tyngden mot underlaget uten å tenke så mye på hvordan hver posisjon «bør se ut». Kom tilbake til nåtiden, samle oppmerksom­heten om føttene dine, og kjenn på posisjonen fra innsiden.

KRONEN SKULDERBLA­DER

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway