Ard­ha ad­ho muk­ha sva­nasa­na

HALV HUND

Kom i gang med Yoga - - Uke 3 -

l Still deg med føt­te­ne i en hofte­bred­des av­stand 0,5–1 me­ter fra en vegg. Hvil hånd­fla­te­ne mot veggen i en høy­de som kjen­nes kom­for­ta­bel. Gå lang­somt ned­over med hen­de­ne. Flytt føt­te­ne der­som det er nød­ven­dig for å kun­ne hol­de ar­me­ne og over­krop­pen pa­ral­lelt med gul­vet.

l føt­te­ne, Legg sprik kropps­vek­ten med tær­ne, i og trykk ro­ten av stor- og lille­tåen ned mot un­der­la­get. Dra ank­le­ne fra hver­and­re (uten å løf­te føt­te­ne) for å løf­te fot­buen, og bøy knær­ne så mye du tren­ger for å hol­de ryg­gen rett.

l hen­de­ne kjerne­mus­ku­la­tu­ren Sprik med mot fing­re­ne, veggen. så Stram og du trykk gir kors­ryg­gen ned mot bek­ke­net støt­te. Trekk for å åpne skul­der­bla­de­ne om­rå­det rundt nak­ken og skuld­re­ne. Strekk nak­ken, men pass på at den dan­ner en rett lin­je fra rygg­ra­den. Skyv hale­bei­net mot den mot­sat­te veggen, og nyt fø­lel­sen av å tøye rygg­ra­den. Pust dypt 5–10 gan­ger, og slipp de­ret­ter opp mens du pus­ter lang­somt ut.

STÅ­EN­DE

FOR­DE­LER

✦ Strek­ker rygg­ra­den

✦ Styr­ker ar­me­ne

✦ Styr­ker lår­mus­ku­la­tu­ren

✦ For­be­re­den­de øvel­se til

Hund som ser ned Tips Kon­sen­trer deg om å strek­ke hale­bei­net bak­over. Det er sam­me be­ve­gel­se som du skal gjø­re i Hund som ser ned (s. 65).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.