An­ja­neyasa­na

LAVT UT­FALL

Kom i gang med Yoga - - Posisjoner -

l skul­der­bred­des Still deg med av­stand. føt­te­ne i Trekk en pus­ten dypt, og bøy deg for­over fra mid­jen sam­ti­dig som du pus­ter ut. Bøy knær­ne så dypt du må for å set­te fin­ger­tup­pe­ne i gul­vet på hver sin side av føt­te­ne.

l Trekk pus­ten og skyv venst­re bein bak­over. Legg venst­re kne og venst­re vrist i gul­vet. Pust ut. Sprik med tær­ne på høy­re fot, og legg tyng­den i ro­ten av stor- og lille­tåen. Trekk ank­le­ne ut til si­den for å løf­te fot­bu­ene uten å løf­te selve fo­ten.

l Hold hof­te­ne dine pa­ral­lelt med for­kan­ten av mat­ten og pust dypt noen gan­ger. Trekk så pus­ten og legg beg­ge hen­der på høy­re kne.

l Trekk nav­len inn mot rygg­ra­den for å gi kors­ryg­gen støt­te. Fort­sett å hol­de hof­te­ne pa­ral­lelt med for­kan­ten av mat­ten og trekk skul­der­bla­de­ne ned mot bek­ke­net.

l Pust dypt inn og trekk nav­len enda bed­re inn mot rygg­ra­den. Strekk ar­me­ne ut til si­den og over ho­det. Hold hen­de­ne i en skul­der­bred­des av­stand med hånd­fla­te­ne mot hver­and­re.

l Pust dypt fem gan­ger, senk ar­me­ne på ut­pust og gjen­ta øvel­sen til mot­satt side.

Tips Skyv hale­bei­net mot gul­vet, og trekk skam­bei­net opp mot nav­len.

OPPVARMING

FOR­DE­LER

✦ Ba­lan­se­rer nerve­sys­te­met

✦ Vir­ker opp­kvik­ken­de uten å

over­sti­mu­le­re

✦ Dem­per isjias

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.