Kom i gang med Yoga

Kriger med flyt

-

l Pust dypt og langsomt ned i magen, og juster gjerne hver enkelt posisjon etter dagsformen. For eksempel kan det hende du ønsker å sette hånden i gulvet i Strukket sidevinkel én dag, men at du heller vil hvile på det ene kneet dagen etter. Eller du kan legge den bakerste hånden mot magen i Revers kriger, eller den forreste hånden mot magen i Strukket sidevinkel.

l I første runde skal du puste dypt fem ganger for hver posisjon. Da har du tid til å gjøre posisjonen så nøyaktig som mulig, samtidig som du finner roen i hver øvelse. Gjenta sekvensen 1–2 ganger, og følg da pustemønst­eret vi har beskrevet under. Gjør deretter øvelsen til motsatt side.

FLYTEN 1 Kriger II (s. 46)

Trekk pusten og strekk den forreste armen over hodet, samtidig som du lar den bakerste armen gli nedover beinet til ...

2 Revers kriger (s. 46)

Pust ut og legg forreste arm på kneet/ gulvet. Strekk den bakerste armen i en halvsirkel over hodet til ...

3 Strukket sidevinkel (s. 48)

Trekk pusten, og stram kjernemusk­ulaturen. Strekk den øverste armen i en halvsirkel bakover og den nederste armen opp i skulderhøy­de. Du er nå tilbake i …

Denne sekvensen er en introduksj­on til en yogagren som kalles vinyasa. Her går man direkte fra én posisjon til en annen i en glidende, uavbrutt bevegelse. Vinyasa er et fantastisk hjelpemidd­el for å få yoga til å føles som meditasjon i bevegelse, i stedet for en rekke separate øvelser.

MINISEKVEN­S

4 Kriger II (s. 46)

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway