Kom i gang med Yoga

PROGRAMMET Kobra

NØKKELPOSI­SJON

-

l Kobraen er en klassisk bakoverbøy innen yoga. Det finnes tre mulige håndposisj­oner for denne øvelsen – velg den som passer deg best. Mange begynner med hendene ved siden av ribbeina og fingertupp­ene i høyde med skuldrene. For et lettere utgangspun­kt kan du imidlertid flytte hendene lenger fram, slik at underarmen­e ligger flatt mot gulvet. Når du blir sterkere, kan du sette hendene utenfor nedre del av brystkasse­n. Pass på at du beskytter nakken.

l Mange strekker nakken bakover når de skal inn i posisjonen. Det er bedre å trekke haken inn mot brystet og løfte seg opp etter nakken. Løft blikket når du er i riktig posisjon. Begynn med å trekke pusten når du reiser overkroppe­n, og legg deg ned igjen på utpust. Gjenta tre ganger. Trekk deretter pusten, gå opp i posisjonen, pust dypt 3–5 ganger, og legg deg ned på utpust.

Denne uken gjør vi en forsiktig tilnærming til bakoverbøy­de posisjoner, som åpner området rundt hjertet.

Når du gjør en bakoverbøy, tøyer du området rundt Tips hjertet. Noen opplever det som litt ukomfortab­elt. Følg instinktet ditt – ikke press deg lenger enn det som føles rett. Hvis du blir ukomfortab­el, kan du konsentrer­e deg om føttene. Gyng fram og tilbake for å jorde deg. Du kan godt ta en pause og sette deg opp, eller gjøre noen stående øvelser, som Fjellposis­jonen (s. 29) eller Kriger II (s. 46).

 ??  ?? Tid: 60 minutter
Tid: 60 minutter

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway