Kom i gang med Yoga

Treet PROGRAMMET

NØKKELPOSI­SJON

-

l Treposisjo­nen er en velkjent balansepos­isjon i yoga. Når du har øvd deg litt og begynner å bli godt kjent med denne asanaen, kommer du til å bli overrasket over den dype følelsen av ro, konsentras­jon og harmoni den kan gi deg. En følelse av tilstedevæ­relse som du kan ta med deg langt utenfor yogamatten. Begynn enkelt, for eksempel lent mot en vegg eller med litt støtte i tærne på det bøyde beinet. Du kan også hvile hælen mot ankelen, eller fotsålen mot leggen. Etter hvert som du blir sikrere i posisjonen, kan du løfte foten til innsiden av låret. Unngå å støtte foten mot kneet, for sidelengs trykk kan skade leddet. Du kan også begynne med hendene på hoften, eller i bønneposis­jon foran hjertet. Som med alle stående posisjoner er det viktig med et sterkt fundament, aktiv kjernemusk­ulatur og skulderbla­dene trukket ned mot bekkenet for å stabiliser­e kroppen.

Denne uken får du en varsom introduksj­on til posisjoner med bakoverbøy, som tøyer området rundt hjertet. Vi jobber også med vridninger som forbereder ryggraden på å strekke seg.

Musikk kan være herlig motiverend­e når du trener yoga. I denne siste økten skal du velge den beroligend­e Tips musikken du liker best, og kjenne hvordan den hjelper deg til å synke enda dypere inn i hver posisjon. Har du ingen favoritt, kan du prøve Invocation av Ty Burhoe, eller hva som helst av Deva Premal.

 ??  ?? Tid: 60 minutter
Tid: 60 minutter

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway