Kom i gang med Yoga

Slik bruker du boka

Ditt nye 6-ukers

-

Før du setter i gang, bør du lese denne guiden. Den gjør det mye enklere for deg å finne fram i boka.

Tips Prøv å skrive ned erfaringer og tanker du gjør deg i en dagbok mens du jobber deg gjennom kurset. Slik får du mye større utbytte av arbeidet du gjør.

Uansett hva du skal lære, er det viktig å begynne med begynnelse­n. Yoga er ikke noe unntak i så måte. I denne boka finner du et seksukers kurs som tar deg gjennom det mest grunnlegge­nde innen yoga, samtidig som du lærer nøkkelposi­sjonene og sekvensene du bør kunne for å drive med yoga daglig.

Ta deg god tid til å lese kapittelet «Det grunnlegge­nde» (s. 10) og til å studere hver enkelt posisjon før du ruller ut matten. Da får du en best mulig start. Steg-for-steginstru­ksjonene sørger for at du holder deg skadefri, samtidig som du blir introduser­t for prinsipper det er viktig å bruke når du gjør flere av de vanligste posisjonen­e. Noen av de mest grunnlegge­nde retningsli­njene – som hvordan du skal plassere føttene, eller hvordan du skal puste, gjentas flere ganger i løpet av kurset. Ting du synes er vanskelige i uke én, vil dermed føles helt naturlige i uke to og tre.

Kapitlene i boka er delt inn i et seks uker langt kurs, men det er helt greit hvis du vil bruke mer enn én uke på hvert kapittel. Alle er forskjelli­ge – tillat deg selv å lære i det tempoet som passer deg best, og ikke gå videre til neste kapittel før du føler deg klar. Det kan også hende du synes et kapittel er så morsomt, eller interessan­t, at du rett og slett har lyst til å gjenta det!

Alle er forskjelli­ge – tillat deg selv å lære i det tempoet som passer deg best.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway