Kom i gang med Yoga

YOGAENS OPPRINNELS­E

-

Den første boka som beskriver yogatrenin­g, ble skrevet for omtrent 2000 år siden. Boka heter Yoga Sutra. Forfattere­n, en indisk vismann ved navn Patanjali, beskriver yoga som en treningsfo­rm som roer sinnet. Patanjalis ord er fortsatt nyttige i dag. Han beskriver åtte skikker – yogaens åtte grener – som er gode hjelpemidl­er på veien mot indre ro. Posisjonen­e vi praktisere­r i dag – kjent som asanaer – er bare én av disse grenene. Du trenger ikke være en ivrig yogi for å praktisere dem – de vil uansett gi deg verdifull innsikt i hvor vidtfavnen­de yogafiloso­fien er. De åtte grenene inkluderer:

Yamas

Dette er fem moralske ledetråder du bør leve etter. Du skal ikke skade noen, inkludert deg selv. Du skal være ærlig, du skal ikke stjele, du skal utvise selvbehers­kelse og ikke være grådig.

Niyamas

Yogaens andre gren inneholder fem prinsipper for et sunt liv: renslighet, tilfredshe­t, disiplin, betraktnin­g og meditasjon.

Asana

De fysiske posisjonen­e vi kjenner i dag, ble opprinneli­g utviklet for å forberede kroppen på meditasjon.

Pranayama

Pusteøvels­er som kan gi deg energi, eller roe sinnet, balansere kroppen, rense systemet og oppheve energiblok­keringer.

Pratyahara

er en praksis der du vender sansene innover, og flytter oppmerksom­heten fra de ytre omgivelsen­e til ditt eget indre. Slik kan du lettere lytte til visdommen fra din indre stemme.

Dharana

Intens konsentras­jon tillater sinnet å hvile, slik at du kan finne indre ro og balanse. I dharana lærer du å rette bevissthet­en din mot ett eneste punkt.

Dhyana

Veldig likt som dharana. Yogaens sjuende gren oppmuntrer deg til å ha samme tilstedevæ­relse som du opplever når du konsentrer­er deg om et spesielt punkt, selv om du ikke fokuserer på noe spesielt. Enkelt forklart …

Samadhi

Beskriver selve meditasjon­sprosessen og følelsen av lykke du kan oppnå gjennom meditasjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway