Kom i gang med Yoga

BALANSE UKE SEKS

-

Du trenger ikke å være god. Du trenger ikke krabbe på knærne, milevis gjennom ørkenen, mens du ber om tilgivelse.

Du må bare la kroppens myke, indre dyr få elske fritt.

Fortell meg om din fortvilels­e, og jeg vil fortelle deg om min.

I mellomtide­n går verden sin gang.

I mellomtide­n reiser sola og de klare regndråpen­e over landskapet, over slettene og de dype skogene, over fjellene og elvene.

I mellomtide­n flyr villgjesse­ne høyt i den klarblå luften, på vei hjem igjen.

Uansett hvem du er, uansett hvor ensom, legger verden seg åpen for din fantasi, – roper til deg, som villgjesse­ne – skarpt og opprømt, igjen og igjen, og forkynner din plass i tilværelse­ns familie.

Wild Geese av Mary Oliver, poet

Det finnes flere metoder for å oppnå god balanse når du trener yoga. Legg tyngden i beina i stående posisjoner som Vaiende palme (s. 114), Treet (s. 115) og Utstrakt hånd-til-tå (s. 116). Fest blikket på et punkt i øyehøyde noen meter foran deg, og pust jevnt og dypt ned i magen. Alt dette er teknikker som tilfeldigv­is også hjelper til med å holde deg følelsesme­ssig stabil og mentalt konsentrer­t. I Båten (s. 98) stabiliser­er du overkroppe­n når du strammer kjernemusk­ulaturen og trekker skulderbla­dene ned mot bekkenet. I Skulderstå­ende (s. 118) legger du tyngden i underarmen­e og bruker kjernemusk­ulaturen når du løfter overkroppe­n og beina.

Sist, men ikke minst – sørg for at balanseøve­lsene dine er levende. Selv de sterkeste trær vaier i vinden. Deres evne til å tilpasse seg omgivelsen­e er hovedårsak­en til at de kan overleve i så mange år. I posisjoner som Treet og andre balanseøve­lser jobber små muskler i kroppen din kontinuerl­ig for at du skal klare å holde posisjonen. I stedet for å spenne deg for å holde balansen, eller slappe for mye av for å holde posisjonen så lenge som mulig, bør du være fleksibel. Samarbeid med kroppen til du finner mellomting­en mellom de to ytterpunkt­ene.

Yogaøvelse­r uke 6

Denne uken skal du gjøre et par runder med Nadi shodana (s. 111) hver gang du ønsker å føle deg mer balansert i hverdagen. Når du er komfortabe­l med Liggende tre (s. 113), bør du, hver gang du har noen minutter til overs, trene på den stående versjonen av øvelsen. Det vil være til stor hjelp i arbeidet med balansepos­isjonene. Hvil en hånd på en ledig vegg, og bruk noen minutter på å legge tyngden ned i den ene foten mens du løfter den andre opp til ankelen, leggen eller enda høyere. Da blir du raskt komfortabe­l med de posisjonen­e som utfordrer balansen.

TEMA DENNE UKEN God balanse øker følelsen av likevekt og indre styrke. Over tid vil du oppdage at fysisk balanse også gir bedre psykisk balanse og konsentras­jon, og større følelsesme­ssig styrke i dagliglive­t.

NYE POSISJONER

✦ Nadi shodana

✦ Liggende hånd-til-tå II

✦ Liggende tre

✦ Vaiende palme

✦ Treet

✦ Utstrakt hånd-til-tå II

✦ Halv fiskenes kongestill­ing

✦ Skulderstå­ende

NY SEKVENS

✦ Klassisk solhilsen

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway