GRØNN ASPARGES med sjø­kreps, ram­sløk, rød qui­noa og ox­a­lis (gjøke­syre)

Mat fra Norge - - MAT & TALL -

Pisk sam­men til en ma­jo­nes, men bruk ram­sløk­olje iste­den­for nøy­tral olje. Etter­på leg­ger du i ram­sløk­blad i frity­ren i ett se­kund.

Tørk av as­par­ge­sen og ma­ri­ner den med litt oli­ven­olje og salt. Ta ram­sløk­bla­det, og rull rundt tre asparges som på bil­det.

Sjø­kreps

4 fers­ke sjø­kreps fer­dig ren­set, med bare ha­len igjen. salt

Tørk sjø­krep­sen med litt pa­pir, og bruk gass­bren­ner så den blir so­tet.

Sjø­krep­sen skal va­ere halv­rå. Den and­re ha­len skal va­ere rå, og tren­ger kun litt salt. Legg litt ram­sløk­ma­jo­nes på krepse­ha­len, og rull den si­den i den fri­ter­te qui­no­a­en. Topp med litt ram­sløk­ma­jo­nes og ram­sløk­blomst.

Sjø­kreps­saus

skal­let av sjø­krep­sen 2 fers­ke to­ma­ter, grovt kut­tet

½ sja­lott­løk, grovt kut­tet

½ dl tørr hvit­vin 2 kvi­ter av ti­mi­an ½ fedd hvit­løk ½ gul­rot, finkut­tet

1/6 fen­ni­kel, finkut­tet 1 hel, li­ten stjerne­anis 2 sorte pep­per­korn olje si­tron­juice Stek alt lang­somt så, det ikke blir brent.

Slå på hvit­vin.

Sikt og re­du­ser til du har en kraf­tig sjø­kreps­smak.

Kjøl ned og smak­sett med si­tron­juice og til slutt ram­sløk­olje.

Klar­gjø­ring til ser­ve­ring

Ser­ver den rå sjø­krep­sen med qui­noa på en li­ten tal­ler­ken.

På en stør­re tal­ler­ken ar­ran­ge­rer du tre asparges og top­per med ram­sløk­ma­jo­nes og ox­a­lis (gjøke­syre).

Legg den bren­te sjø­kreps­ha­len inn­til og ser­ver med sjø­kreps­sau­sen.

Legg på eks­tra ma­jo­nes om du øns­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.