HVIT ASPARGES med løps­tik­ke, hak­ket egg, tynt skå­ret skate­vin­ge og løj­rom

Mat fra Norge - - MAT & TALL -

1 hvit asparges

2 dl vann ½ laur­baer­blad 3 stil­ker fra løps­tik­ke

Til lake

1 del 7 % ed­dik 2 de­ler suk­ker 3 de­ler vann salt

Skrell og kutt bort rundt to centi­me­ter fra bun­nen av as­par­ge­sen.

Legg alt av av­sk­ja­er i en kasse­rol­le, kok opp med vann og laur­baer­blad.

Til­sett løps­tik­ke helt på slut­ten og la den stå og trek­ke i ti mi­nut­ter.

Sil blan­din­gen over i en ny kasse­rol­le og re­du­se­rer til halv­par­ten.

Smak til med salt.

Sett det­te kaldt, og ser­ver i en kan­ne ved si­den av ret­ten.

Ta 1/3 av as­par­ge­sen du har igjen, og skja­er i ter­nin­ger.

Kok opp med la­ken, og slå over as­par­ge­s­ter­nin­ger og la det kjø­le seg ned.

Ta den sis­te de­len av as­par­ge­sen og del på midt­en. Bruk gass­bren­ner for å få en so­tet over­fla­te på as­par­ge­sen. Smak til med oli­ven­olje og salt.

Skate­vin­ge

1 skate­vin­ge salt kokt egg løj­rom

Fi­le­ter skate­vin­gen og smak til med salt.

La den stå i én time på kjøl, og legg den si­den i en plas­tikk­pose før du fry­ser den ned.

Når den er fros­sen skal du skja­ere den i tyn­ne ski­ver.

Klar­gjø­ring til ser­ve­ring:

Legg den syl­te­de as­par­ge­sen i bun­nen av en ser­ve­rings­bol­le el­ler en kopp sam­men med litt løps­tik­ke. Over det­te skal du ha skate­vin­ge-car­pac­cio­en.

Til slutt slår du den kal­de bul­jon­gen over det hele.

På en an­nen tal­ler­ken leg­ger du den so­te­de as­par­ge­sen og dek­ker den med løj­rom og hak­ket egg.

Strø litt salt og ny­malt pep­per på top­pen, og av­slutt med et pluk­ket blad fra løps­tik­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.