OVNS­PANNE­KAKE MED KA­RA­MEL­LI­SER­TE EP­LER

Mat fra Norge - - NORSK BAKST -

Er det en lunsj? Er det en des­sert? Er det en kake?

Det kan du be­stem­me. Ga­ran­tert en vin­ner hos bar­na. En panne­kake er nok til 2–4 per­soner. Per panne­kake tren­ger du:

Panne­kake­røre

80 g hvete­mel

½ ts va­nilje­suk­ker en kly­pe salt

1,25 dl melk

2 egg

Ka­ra­mel­li­ser­te ep­ler

1 eple

2 ss smør

1 ss (brunt) suk­ker

Salt ka­ra­mell­saus

100 g suk­ker 1 dl krem­flø­te 70 g smør litt Mal­donsalt

ro­si­ner is­krem

Panne­kake­røre

Bland sam­men hvete­mel, va­nilje­suk­ker og salt i en bol­le. Til­sett melk og rør til en klump­fri røre. Bland der­et­ter inn ett og ett egg. La panne­kake­rø­ren stå og svel­le mens du la­ger ka­ra­mel­li­ser­te ep­ler.

Ka­ra­mel­li­ser­te ep­ler

Skja­er ep­let i ski­ver, even­tu­elt bå­ter el­ler bi­ter om du vil. Smelt smør og (brunt) suk­ker i en steke­pan­ne på medi­um var­me. Til­sett eple­bi­te­ne og la dem sur­re på lav-medi­um var­me til de be­gyn­ner å bli møre. Husk å snu på dem un­der­veis. For eks­tra smak, kan det til­set­tes for ek­sem­pel ka­nel, va­nil­je el­ler kar­de­mom­me.

Ta ep­le­ne ut av steke­pan­nen og hell i panne­kake­rø­ren.

Legg de ski­ve­de eple­bi­te­ne på top­pen.

Sett steke­pan­nen inn ne­derst i ov­nen på 220 gra­der og stek i ca. 20-25 mi­nut­ter til panne­ka­ken er gyl­len og har blåst seg opp kraf­tig. Den vil fal­le sam­men når den kom­mer ut av ov­nen, det er me­nin­gen. NB! Det er vik­tig å bru­ke en steke­pan­ne/jern­pan­ne som tå­ler å set­tes inn i ovn uten at for ek­sem­pel hånd­ta­ket smel­ter. Har du ikke det, kan du bru­ke en van­lig spring­form på 24-28 cm. Vil du lage en stør­re opp­skrift, kan du bru­ke en lang­panne­form el­ler lig­nen­de. Lag ka­ra­mell­sau­sen mens panne­ka­ken står i ov­nen.

Salt ka­ra­mell­saus

Smelt suk­ke­ret i en tykk­bun­net kje­le på medi­um var­me til du har gyl­len ka­ra­mell. Va­er forsiktig med var­men og ikke rør i suk­ke­ret. Til­sett der­et­ter krem­flø­te litt etter litt. Pass på, det vil fre­se litt når den kal­de flø­ten tref­fer den var­me ka­ra­mel­len. Kok vi­de­re un­der om­rø­ring til ka­ra­mel­len har løst seg opp i flø­ten. Til­sett smø­ret i bi­ter og kok vi­de­re i ca. 10 min til du har en tykk og fyl­dig ka­ra­mell­saus. Til­sett noen flak med hav­salt til slutt. Av­kjøl.

Ser­ver panne­ka­ken varm el­ler lun med et dryss me­lis, ro­si­ner, ka­ra­mell­saus og en kule va­nilje­is.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.