GRIL­LET SJØ­KREPS med blom­kålpuré, ris­tet blom­kål og has­sel­nøtt­pe­sto

Mat fra Norge - - UNG & LOVENDE -

2 fers­ke sjø­kreps sol­sikke­olje salt og pep­per si­tron

Riv ho­det fra ha­len til sjø­krep­sen. Klipp opp skal­let ned langs ma­gen. Stikk fin­ge­ren din ned langs ryg­gen mens du forsiktig løs­ner på skal­let og drar mus­ke­len ut når du kjen­ner at alt skal­let er løs­net. Drypp på litt sol­sikke­olje og grill sjø­krep­sen kjapt med ryg­gen mot grill­ris­ta.

Kryd­res med salt, pep­per og si­tron etter gril­ling.

Blom­kålpuré

1 blom­kål litt olje

2 dl kyl­ling­kraft 150 g smør salt og pep­per

Stek først blom­kå­len i ski­ver i steke­pan­ne med olje på mid­dels var­me til den er brun­ak­tig/ka­ra­mel­li­sert på far­ge. Kok alt opp med kyl­ling­kraft og en god klatt smør.

Kjør opp med food­pro­ses­sor, og smak til med salt og pep­per.

Blom­kål­cru­di­te

2–3 bu­ket­ter blom­kål

Skiv blom­kål­bu­ket­te­ne i tyn­ne ski­ver. Brenn dem lett av med en gass­bren­ner el­ler rist dem kjapt i varm pan­ne.

Has­sel­nøtt­pe­sto

500 g has­sel­nøt­ter

3 ss oli­ven­olje ram­sløk el­ler gress­løk/per­sil­le

Kjør nøt­ter og olje sam­men på en kjøk­ken­ma­skin.

Finkutt litt ram­sløk og til­sett det­te rett før ser­ve­ring.

Her kan du også bru­ke and­re fris­ke ur­ter der­som du ikke har ram­sløk. Gress­løk el­ler per­sil­le kan va­ere gode al­ter­na­ti­ver.

Fri­tert ris­pa­pir

Den­ne ret­ten ser­ve­rer vi på fri­tert ris­pa­pir. Det la­ger du ved å var­me opp sol­sikke­olje til 180 gra­der. Om lag 3 cm olje i kasse­rol­len hol­der. Knekk av en bit av et ris­pa­pir og legg nedi ol­jen. Fri­ter det til det opp­når en sprø og luf­tig kon­sis­tens. Legg det over på tørt pa­pir, og kryd­re med Mal­donsalt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.