SHORT RIB fra Trond­heim Slakte­hus med sprø top­ping, bakt rødløk, gril­let asparges, has­sel­back­po­te­ter og feta­ost fra Bei­arn

Mat fra Norge - - UNG & LOVENDE -

Det­te er en de­le­rett til 2 per­soner

1 styk­ke short rib, ca. 800 gram

0,5 dl olje

1 kly­pe salt 1 kly­pe pep­per

Ha kjøt­tet i en va­kuum­pose, og til­sett 0,5 dl olje, samt litt salt og pep­per. Varme­be­hand­les i sous vide på 62 gra­der i 2 døgn. La kjøt­tet få en god om­gang på gril­len før ser­ve­ring.

Sprø top­ping

100 g sprø løk

100 g Väs­ter­bot­ten­sost/ par­me­san

50 g val­nøt­ter, el­ler and­re nøt­ter

Riv os­ten over et brett med si­li­kon­mat­te, og spre os­ten jevnt ut­over. Ste­kes i ovn på 200 gra­der til os­ten er gyl­len og sprø.

Grov­kutt nøt­te­ne.

Bland alt sam­men. Det­te bru­kes som en top­ping på kjøt­tet for å gi en fin «crunch».

Bruk gjer­ne fris­ke ur­ter sam­men med top­pin­gen.

Bakt de­li­ka­tesse­løk

6 de­li­ka­tesse­løk 0,7 dl rødvin

0,1 dl sher­ry­ed­dik

Skrell og bak lø­ken i ov­nen på 180 gra­der i 20 mi­nut­ter. Kok ned rødvi­nen til det er halv­par­ten igjen. Til­sett sher­ry­ed­dik. Re­du­ser til den be­gyn­ner å tyk­ne. Vend den bak­te lø­ken inn i det­te.

Skja­er av bun­nen på as­par­ge­sen. Legg dem på gril­len i et lite mi­nutt, og ser­ver straks.

Has­sel­back­po­te­ter

6–7 perle­po­te­ter fra Fros­ta

100 g smør salt og pep­per feta­ost fra Bei­arn

Skja­er po­te­te­ne fla­te i bun­nen sånn at de lig­ger stø­dig. Skja­er dem så i tyn­ne ski­ver, men ikke helt igjen­nom, de skal fort­satt hen­ge sam­men. Legg alt i en ild­fast form.

Dryss på salt og pep­per.

Stek i ov­nen på 200 gra­der i ca. 25 mi­nut­ter til de er gyl­ne og sprø.

Topp po­te­te­ne med feta­ost. De kan også top­pes med and­re ting, som ba­con el­ler nøt­ter, alt etter øns­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.