Sann­grund, Skar­nes

Vi har spist ano­nymt.

Mat fra Norge - - SPISESTEDET -

VELKOMSTEN

Ste­det ser vel­dig ano­nymt og lite ut fra vei­en og par­ke­rings­plas­sen, men in­ne åpen­ba­rer det seg et stort og flott lo­ka­le, mer som en mo­der­ne res­tau­rant enn en klas­sisk ka­fe­te­ria. Du le­ser me­ny­en på veg­gen, hen­ter drik­ke i et skap og be­stil­ler mat i kas­sen. Der satt det en blid og hyg­ge­lig kvin­ne som an­be­fal­te hvor vi bur­de set­te oss for å spi­se.

ME­NY­EN

Her var det ytre­fi­let, pa­nert rød­spet­te, kyl­ling­fi­let, fri­ter­te de­li­ka­tes­ser (be­skre­vet som tem­pu­rare­ker, torske­fi­let, løk­rin­ger, ris og sur­søt saus), små­biff og det de kal­ler en ovns­rett, «kjøtt­saus med fløte­po­te­ter gra­ti­nert med ost.» På me­ny­en er det også en ve­ge­tar­rett, soya-«kylling» med stek­te grønn­sa­ker, se­sam, ris og sur­søt saus igjen. Spise­kar­tet byr på fle­re bur­ge­re, egen barne­meny og dit­to for sa­la­ter. Men det var på skjer­men med over­skrif­ten «Sann­grunds favoritter» at vi fant våre valg: Kalve­steik med sjy­saus og grønn­sa­ker. Kalve­bog lang­tids­stekt, ser­vert i tyk­ke ski­ver (199 kro­ner) og ovns­bakt ør­ret med agurk­sa­lat og grønn­sa­ker til 209 kro­ner.

MA­TEN

Du be­ta­ler for ma­ten og får ut­le­vert en li­ten alarm­brik­ke som gir lyd og ly­ser når por­sjo­ne­ne er kla­re for å bli hen­tet. Det tok ca. 10 mi­nut­ter før våre tal­ler­ke­ner var kla­re, og du ver­den! Første­inn­tryk­ket var at her var det mye mat, dan­dert på sto­re tal­ler­ke­ner.

Kal­ven var nett­opp stekt len­ge, slik at kjøt­tet var mørt og nes­ten falt fra hver­and­re. Bo­gen var smak­full og «god gam­mel­dags» i ett, og flot­te kok­te po­te­ter skrek etter å bli knust i den dei­li­ge, sal­te skysau­sen. Grønn­sa­ke­ne var fort­satt ful­le av knas.

Ør­re­ten var saf­tig og full av fiske­smak, og kom med en fin hvit saus med grønn­sa­ker. Agurk­sa­la­ten var mild og god. Min unge mak­ker men­te at de kok­te po­te­te­ne var gode, men kun­ne ha øns­ket seg mu­lig­he­ten for å vel­ge for ek­sem­pel stek­te po­tet­bå­ter i ste­det.

Til des­sert ble det en ka­ra­mell­pud­ding til 79 kro­ner, syn­dig og søt, pluss en hvit sjo­ko­lade­pan­na cot­ta (65,-) med bringe­baer­saus og i over­kant mye pis­ket krem på top­pen.

SERVICEN

Vans­ke­lig å be­døm­me. Vi had­de bare to kon­takt­punk­ter, nem­lig da ma­ten ble be­stilt og be­talt og hen­tet. Her var alt på stell.

ATMOSFAEREN

Over­ras­ken­de pent lo­ka­le, na­er­mest som en fjong res­tau­rant. In­nerst i ka­fe­te­ria­en er det fin ut­sikt mot elva Glom­ma som ren­ner for­bi. Her er det folk i alle ald­re, barne­fa­mi­li­er og trai­ler­sjå­fø­rer. Un­der vårt be­søk var det god plass til alle og stil­le og fre­de­lig.

VA­LU­TA FOR PEN­GE­NE

I høy­es­te grad. Hele mål­ti­det, med drik­ke og to des­ser­ter kom på 630 kro­ner. Da var vi stapp met­te, og had­de fått be­kref­tet at kjøk­ke­net ved Sann­grund la­ger mat uten noen for­mer for juks el­ler snar­vei­er. Det dy­res­te du kan set­te til livs her er en ytre­fi­let, som kos­ter 255 kro­ner.

KON­KLU­SJON

Langs nors­ke vei­er har det i år etter år blitt ser­vert mye dritt­mat. Med ste­der som Sann­grund og man­ge, man­ge and­re mo­der­ne vei­kro­er med oppe­gå­en­de vert­skap og kjøk­ken­per­so­na­le er det slutt på den ti­den. Ma­ten her kun­ne ha va­ert hen­tet fra beste­mors kjøk­ken!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.