SKAKKE­LAKS FRA ET­NE med pep­per­rot­røm­me, dill­ma­jo­nes og syl­te­de be­ter

Mat fra Norge - - UNG & LOVENDE -

Sk­ja­er tyn­ne ski­ver av en god røyke­laks i øns­ket meng­de. Her bru­ker jeg Skakke­laks fra Et­ne for­di det er et godt lo­kalt pro­dukt, men man kan selv­føl­ge­lig bru­ke and­re ty­per røyke­laks. sørg for at ma­jo­ne­sen er glatt og blank hele ti­den. Om du ser at den be­gyn­ner å sprek­ke, kan du red­de den med litt vann før du sper vi­de­re med olje. Sy­nes du ma­jo­ne­sen har pas­se kon­sis­tens, kan du la va­ere å til­set­te res­ten av ol­jen. Smak til med pep­per, litt mer si­tron­saft og even­tu­elt litt eks­tra salt.

Pep­per­rot­røm­me

3 dl Rø­ros­røm­me saft av 1 li­ten si­tron salt pep­per

1 ts ras­pet pep­per­rot

Pisk alt sam­men til det blir en luf­tig krem. Smak even­tu­elt til med litt eks­tra pep­per­rot.

Dill­ma­jo­nes

2 egge­plom­mer

4 dl dill­olje (se opp­skrift un­der) 1/2 ts Di­jon­sen­nep saft av 1 li­ten si­tron

1/2 ts salt litt kver­net pep­per

Pisk egge­plom­me­ne, salt, 1 ss si­tron­saft og sen­nep godt sam­men før du be­gyn­ner å spe med en drå­pe dill­olje, de­ret­ter litt og litt olje. Pisk godt, og

Dill­olje

5 dl nøy­tral olje 1 bunt dill 1 kly­pe salt

Kjør alt sam­men til en puré. De­ret­ter hel­ler du det­te i ei gry­te og lar det koke på mid­dels var­me i ca. 10–12 mi­nut­ter. Sil gjen­nom et kle­de el­ler et kaffe­fil­ter, og av­kjøl.

Syl­te­de be­ter

1 rød­bete 1 gul­be­te 200 g suk­ker 4 dl eple­juice 4 dl eple­ed­dik

Bruk en man­do­lin for å skja­ere be­te­ne til den tyk­kel­sen du øns­ker. Bruk de­ret­ter even­tu­elt en ut­stik­ker til å kut­te be­te­ne i den fa­son­gen du øns­ker. Legg be­te­ne hver for seg i en plast­boks el­ler en an­nen type be­hol­der.

Kok opp en sylte­lake av suk­ker, eple­juice og ed­dik, og hell den over be­te­ne. Pass på at alle be­te­ne kom­mer un­der la­ken. Legg et hånd­kle el­ler et pa­pir over. La gjer­ne be­te­ne stå til sylting nat­ta over.

Sa­voykål­pul­ver

4–5 bla­der sa­voykål

Tørk blade­ne på et bake­brett i ov­nen på lav var­me til de er tør­re.

Kjør dem til pul­ver i en blen­der. Det­te pulve­ret er fint å drys­se over lakse­ret­ten før ser­ve­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.