Hår­da bud

Mat fra Norge - - INNHOLD -

Slik så det ut da stu­ten skul­le slak­tes i Ber­gen på 1920-tal­let. Den kun­ne ende opp som bl.a. sose­kjøtt. Få fle­re opp­skrif­ter fra stor­byen i vest.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.