FUD­GY SJO­KO­LADE­KAKE

Mat fra Norge - - NORSK BAKST -

Lag på lag med fugdy sjo­ko­lade­kake. Mek­tig som få, men vil ta kake­bor­det med storm. Det er bare å løs­ne bukse­knap­pen(e).

Sjo­ko­lade­kake

80 g ka­kao

2 dl varmt vann 2 dl røm­me

420 g hvete­mel 1 ts na­tron

2 ts va­nilje­suk­ker 300 g mykt smør 500 g suk­ker 4 sto­re egg

Melke­sjo­ko­lade­krem

200 g mørk sjo­ko­la­de 200 g melke­sjo­ko­la­de 3 dl krem­flø­te

300 g mykt smør

Sjo­ko­lade­kake

Kok opp van­net og til­sett ka­kao. Bland godt og til­sett røm­me. Sett til av­kjø­ling. Bland hvete­me­let med na­tron og va­nilje­suk­ker og sett til side. Visp smør og suk­ker hvitt og luftig. Til­sett ett og ett egg. Rør godt mel­lom hvert egg. Til­sett ka­kao­blan­din­gen og det tør­re an­nen­hver gang. Start og av­slutt med det tør­re.

Hell rø­ren i to 24 cm bake­pa­pir­kled­de spring­for­mer og stek midt i ov­nen på 180 gra­der i ca. 45 mi­nut­ter. Sjekk med en ka­ke­nål el­ler lig­nen­de om bun­ne­ne er fer­di­ge. La bun­ne­ne av­kjø­les litt i for­men før de leg­ges opp-ned på rist til av­kjø­ling.

Melke­sjo­ko­lade­krem

Hakk sjo­ko­la­den og hell den i en bol­le. Varm flø­ten og hell den over sjo­ko­la­den. Vent noen mi­nut­ter og rør det der­et­ter godt sam­men. Av­kjøl til rom­tem­pe­ra­tur. Visp blan­din­gen på medi­um fart og til­sett smør litt etter litt. Om kre­men er litt løs på det­te tids­punk­tet, kan den set­tes litt i kjøle­ska­pet før bruk. Men ikke la den stå så len­ge at den stiv­ner. Del beg­ge kake­bun­ne­ne i to og fyll og dekk ka­ken med kre­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.